لطفاً مبلغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۹۴۰۸۳۲۹۳۸  بانک ملی به نام شهاب الدین آشتیانی واریز و رسید را در کادر زیر بارگزاری کنید.

از درستی ایمیل خود مطمئن شوید.

فایل با کیفیت عکس به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فرآیند ارسال سفارش حداکثر تا ۶ ساعت پس از ارسال فیش واریزی به ایمیل انجام خواهد شد.
فیش های ثبت شده بعد از ساعت ۹ شب در روز آتی ساعت ۹ صبح به بعد بررسی می شوند.

در صورت داشتن هرگونه سوال یا درخواست ارسال فایل عکس از طریق پیام‌رسان‌ها به تلگرام پیام دهید.